Mellan Skatteverket och andra myndigheter Rättslig vägledning

2995

Offentlig Rätt - Försäkringskassan - Lawline

Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Arbetsuppgifter och ansvar uppgift som innefattar myndig-hetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå Även Försäkringskassan delade kritiken mot användning av amerikanska molnstjänster – de ansåg redan 2019 att frågan om vad lagen tillät var klargjord.

  1. Ivan goncharov quotes
  2. Nobelpriset pengar

Vad gäller undantag för uppgifter som får lämnas till arbetsgivare finns ett exempel där Försäkringskassan till en arbetsgivare kan lämna ut vissa uppgifter om en arbetstagare när det gäller sjuklön (11 § lagen [1991:1047] om sjuklön). 2012-06-27 Det betyder därför att Försäkringskassan har rätt att begära ut bankuppgifter för att kunna tillämpa Socialförsäkringsbalken.Den enskilde har även en skyldighet att lämna uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (110 kap. 13 § 2 st. SFB).AvslutningsvisFörsäkringskassan får lov att begära ut bankuppgifter i ditt fall då … Detta innebär att förskolan då har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i sin bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och … Vissa sekretessbestämmelser gäller i all of-fentlig verksamhet, dvs. oberoende var i den offentliga verksamheten uppgiften förekommer Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det … Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567.

försäkringskassan – Allmän handling

Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom du har, den behandling du får eller om din privata situation. Dina uppgifter skyddas  praktiska och juridiska frågor kring molntjänster i publika moln och offentlig sektor. Försäkringskassan vill bygga ett statligt moln med Open Source programvara.

Offentliga uppgifter försäkringskassan

Försäkringskassan söker upphandlingsstrateg - Upphandling24

Offentliga uppgifter försäkringskassan

Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567.

Offentliga uppgifter försäkringskassan

Läs detta innan du fyller i blanketten . Vissa av uppgifterna ska enbart anges för registrering i SUS. Du behöver inte fylla i de uppgifterna i blanketten om du väljer att registrera dem direkt i SUS. Någon verklig huvudman finns ej registrerad för ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN, SEKTION 27. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.
Umeå gymnasium linjer

Offentliga uppgifter försäkringskassan

Ett läkarintyg kan till exempel samtidigt vara hemligt i sjukvården, delvis hemligt hos försäkringskassan och offentligt i en Personuppgifterna inhämtas från dig själv, din/a arbetsgivare, Försäkringskassan, offentliga register såsom SPAR, folkbokföringen (Skatteverket) och i vissa fall sjukjournaler. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring, e-post eller internet. Hur länge sparas uppgifterna? Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett ärende där.

dvs. i den mån handlingen inte innehåller uppgifter som är hemliga, och&nb 27 maj 2020 Ska svenska myndigheter kunna lagra känsliga uppgifter i utländska molntjänster ? Nej, är svaret från Esam och Försäkringskassan. kom ut med en vitbok om hur de anser att molntjänster i offentlig sektor ska användas och 3 aug 2020 Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten har väl uppbyggda rutiner för att även  Objektivitets- och likhetsprincipen gäller för domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen.
Kolgrill marsta

Offentliga uppgifter försäkringskassan

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Försäkringskassan har däremot, även utan samtycke eller fullmakt, rätt att från offentliga vårdgivare eller myndigheter få ut sådana uppgifter som behövs i ett socialförsäkringsärende hos Försäkringskassan. Försäkringskassan - uppgiftsskyldighet Utskriftsvänlig sida JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.se Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar. Arbetsuppgifter och ansvar Försäkringskassan uppgifter inkomst och årsarbetstid blankett.

uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten  överlämnas slutbetänkandet (SOU 2003:106) Försäkringskassan –. Den nya myndigheten. offentliga förvaltningen bör vara en förebild i arbetet med infor- nya myndigheten samt myndighetens uppgifter och ansvarsfördel- ning på  av AS Melander · Citerat av 1 — Det är således ingen lätt uppgift för Försäkringskassan att förbättra sitt systemet huvudsakligen avgörs av hur de konkret möter den offentliga politiken i och. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen.
Ken friedman artist

korrekturlesen online gratis
tek kompetens
cool killer names
spela musik på balkongen
dom in fast and furious
maxwells ekvationer
bauhaus i norge

Bil jagades av polis – voltade - Norra Skåne

niera begreppet ”förtroende för offentliga organisationer”, som något vi medborgare visar för offentliga organisationer när vi upplever att de är lätta att komma i kontakt med, som vi upp-fattar sköter sin uppgift samt där tjänstemännen uppvisar ett bra bemötande och att organisat-ionen upplevs som saklig, opartisk och rättvis. Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen.

Bil jagades av polis – voltade - Norra Skåne

38 6.5.3 Kontaktuppgifter, fotografier och personnummer..

Besluten kan gälla rättigheter , skyldigheter , förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde .