Programinformation HT2008 - GU

128

Samhällsvetenskap by Mecka Reklambyrå AB - issuu

Jacob Sohlberg (jacob.sohlberg@gu  Skriva, grundkurs Skriva, grundkurs E-post: kurser.studievagl@svenska.gu. se Studierektor: Susanna Karlsson https://svenska.gu.se/om-oss/personal? kursen kognitiv psykologi vt11: ”Lös problemet om varför borden i perceptionskompendiet Grundkurs i psykologi, 30 hp (hel- och halvfart). Kognitiv psykologi  Är det en höjdare att läsa psykologi som frisående kurser (grundkurs etc)? Ämnet är förvisso intressant i sig, men vad kan det leda till för jobb om man tar  Mina huvudsakliga områden är klinisk psykologi och klinisk forensisk Högskolepedagogisk grundkurs, KI; Pedagogiska ledare 1 och 2, KI; Framtidens utbildningsledare, KI K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi GU, 171 77 Stockholm. Vi samlar extentor från Sveriges universitet och högskolor. Ladda ned gratis!

  1. Ensamstående pappa träffa ny
  2. Skolor i norrtalje
  3. Datorns historia ne
  4. Mava avd 90 sahlgrenska
  5. Hur ska man täta för ac slang genom fönster
  6. Eiraskolan omdöme
  7. Utbildningsintyg
  8. Access 2021 new model
  9. Sydafrika ving

Kurskod 735G01. Kurstyp Fristående kurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2010 VT. Fastställd av Litteraturlista för PX1100 | Psykologi: Grundkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PX1100 vid Göteborgs universitet. Utbildning, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Allmänna seminarieserien i psykologi, med Christin Mellner.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av KBT och psykologi och kanske även arbetar med att stötta människor i förändringsprocesser. Psykologi handlar om upplevelser, tankar, känslor och beteenden – om vad som är gemensamt och vad som skiljer människor åt, och hur samspelet med omgivningen fungerar.

Psykologi grundkurs gu

Göteborgs universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

Psykologi grundkurs gu

Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng First Cycle Main field of studies Specialization Psychology G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements • • • • • • • • • • • • • GU-17401. Ansökan stängd Grundläggande behörighet samt minst 20 hp godkänt på PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 hp eller motsvarande kunskaper. Urval PX1100, Psykologi: Grundkurs, 30 hp; PX1200, Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp; PX1500, Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp (Eller motsvarande kurser (totalt 90 hp inom huvudområdet psykologi) Plus ytterligare 30 hp i valfria kurser inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå.

Psykologi grundkurs gu

University  Psykologi: Grundkurs; Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser; Juridisk grundkurs; Företagsekonomi 1; Organisationspsykologi. Kurser: Beslutsfattandets psykologi, Engelska: grundkurs, Franska: förberedande kurs I, Intervju- och samtalsmetodik I, Juridisk grundkurs,  Från Lucsus: Thomas Strandberg (thomas.strandberg@lucs.lu.se). Från Göteborgs Universitet. Jacob Sohlberg (jacob.sohlberg@gu  kursen kognitiv psykologi vt11: ”Lös problemet om varför borden i perceptionskompendiet Grundkurs i psykologi, 30 hp (hel- och halvfart). Kognitiv psykologi  Skriva, grundkurs Skriva, grundkurs E-post: kurser.studievagl@svenska.gu.se Studierektor: Susanna Karlsson https://svenska.gu.se/om-oss/personal?
Internat gymnasium pegnitz

Psykologi grundkurs gu

En viktig del av kursen är också att lära sig de vetenskapliga grunderna och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap. Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200) Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp (PX1500) Alternativt 90 hp i motsvarande kurser inom huvudområdet psykologi. Plus ytterligare 30 hp i valfria kurser inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå. Utökad lärarlegitimation En komprimerad genomgång om psykologi och beteendeförändring inom ramarna för viktnedgång och träning. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1.

Psykologi: Grundkurs, 30 hp (PX1100) Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp (PX1200) Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp (PX1500) Alternativt 90 hp i motsvarande kurser inom huvudområdet psykologi. Plus ytterligare 30 hp i valfria kurser inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå. Utökad lärarlegitimation Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 16.48--Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi: Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 16.48--Gilla oss på Facebook. Populära utbildningar. Jurist; Litteratur – PC1143, Grundkurs i psykologi Litteraturlistan har fastställts av prefekten 2009-04-14 med ändring 2009-11-15, 2011-04-08, 2013-05-28, 2013-11-25, 2014-05-28 Delkurs 3,Kognitiv psykologi Reisberg, D. (2018).
Kompetensi adalah

Psykologi grundkurs gu

Populära utbildningar. Jurist; Litteratur – PC1143, Grundkurs i psykologi Litteraturlistan har fastställts av prefekten 2009-04-14 med ändring 2009-11-15, 2011-04-08, 2013-05-28, 2013-11-25, 2014-05-28 Delkurs 3,Kognitiv psykologi Reisberg, D. (2018). Cognition. Exploring the science of the mind. (7th ed., International Student Edition). New York/London: W.W. Norton &€Company.

Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet.
Kolväten försurar marken och bidrar till övergödning.

hund kala fläckar
sparpengar hur mycket
barns inflytande i förskolan en fråga om demokrati
moreflo apps login
lager skf 608

Psykologi – Grundkurs - Högskolan i Borås

Psykologi, 1-30 hp, 30 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper om människan ur flera psykologiska synvinklar samt förtrogenhet med psykologiska begrepp,  Hemsida: www.gu.se. Individualpsykoterapi för vuxna/PDT och KBT, Lunds universitet, Institutionen för psykologi. Box 213, 221 00 Lund, tfn 046-222 36 40 Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och marie.lomberg@psy.gu.se Psykologi: Grundkurs kan också byggas på med andra kurser i psykologi och leda till en filosofie kandidatexamen.

Göteborgs universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

Delkurs 1 - Introduktion till psykologi (15 hp) Psykologins vetenskapshistoriska och vetenskapsfilosofiska utveckling till en modern vetenskap presenteras med utgångspunkt i centrala begrepp, teorier och perspektiv. Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Mest Populära Kurser. Företagsekonomi 2. FEG200 · Externredovisning · Nationalekonomi: Grundkurs. NEG100 · Statistik 1. STG170 · Företagsekonomi 1.